KVKK

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZ; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

 

6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla İnfo Uluslararası Fuar Tanıtım Organizasyon A.Ş. tarafından işlenecektir. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

İnfo Uluslarası Fuar Tanıtım Organizasyon A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine üst düzey bilinçle dikkat ettiğimizi ve faaliyetlerimize bu şekilde devam ettiğimizi belirtmek isteriz .Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.

 

Kişisel Verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

 

Firmamızın bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, hizmetlerimizi gerçekleştirmek bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgileri kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, Kurumumuzca sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

 

Firmamız nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; vatandaşlara sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Ankara Gölbaşı Belediyesi ile; bağlı bulunan kanunlar kapsamında kamu kurumları ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

 

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Firmamız, hizmet birimleri, Web Sayfaları, Çağrı Merkezi, Radyolarımız gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız: Kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme

d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nin 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu:                                                         

İnfo Uluslarası Fuar Tanıtım Organizasyon A.Ş.

Anıttepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 137/4 Çankaya/ANKARA

 

İletişim Bilgileri

  • Adres

    Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:137 Çankaya/ANKARA Posta Kodu: 06570

Bizi Takip Edin
İletişim Formu
(*) Adınız :
(*) Soyadınız :
(*) E-Posta Adresiniz. :
(*) Cep Telefonu :
(*) Konu :
(*) Mesaj :